Prakiraan Data Kondisi Jalan Kabupaten Purworejo


Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71
Terjadi Kesalahan Pada Sistem.
No Nama Panjang
(m)
Lebar
(m)
Kecamatan Kelas No
Ruas
Awal Akhir Kondisi Permukaan Status
Baik Sedang Rusak Rusak
Berat
Aspal Batu Krikil Tanah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 0,22916666 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
2 Bener Guntur 4,4 0,5 4,9
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
2 0,25 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
3 Kaliboto Guntur 1 1 4 2 4
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
3 0,37152777 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
4 Tumbakanyar Banyuasin 7,55 1 8,55
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
4 0,13541666 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
5 Gebang Mlaran 1,75 1 2,75
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
5 0,12847222 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
6 Mlaran Winong 1,5 1,55 3,05
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
6 0,24583333 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
8 Bruno Cempedak 5,54 5,54
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
7 0,05 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
9 Loano Jetis 1,12 1,12
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
8 0,20833333 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
10 Purworejo Loano 1 2 2 5
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
9 0,20138888 5,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
11 Bagelen Soko 4,5 4,5
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
10 0,09722222 3,50
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
12 Pandanrejo Bts. DIY 2,2 2,2
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
11 0,25 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
13 Karangduwur Winong 6 - 6
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
12 0,17222222 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
14 Gintungan Gebang 4,08 4,08
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
13 0,11527777 3,80
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
15 Doplang Sucen 2,36 0,1 2,46
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
14 0,36805555 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
17 Karangrejo Tridadi 8,5 4,4 4,1
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
15 0,19791666 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
18 Sawit Krandegan 4,45 2,05 2,4
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
16 0,23611111 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
19 Kluwung Kedungpomahan 5,4 5,4
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
17 0,15277777 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
20 Cangkrep Kemanukan 3,1 0,3 3,4
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
18 0,25 3,50
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
21 Kaliharjo Somongari 3 2 1 6
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
19 0,20833333 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
22 Kemanukan Somongari 3,9 0,7 4,6
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
20 0,16666666 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
23 Somongari Jatirejo 3,6 - - 3,6
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
21 0,17361111 3,50
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
24 S o ko Semagung 3,7 3,7
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
22 0,10069444 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
25 Kemanukan Soko 1,25 1 2,25
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
23 0,07638888 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
26 Krendetan Somorejo 1,5 1,5
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
24 0,1875 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
27 Somorejo Tepus 1 3,3 1 3,3
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
25 0,14930555 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
28 Seren Winong 2,95 2,95
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
26 0,05902777 3,0
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
29 Somorejo Tlogokotes 0,85 0,85
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
27 0,0625 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
30 Semawung Tlogokotes 1,3 1,3
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
28 0,24305555 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
31 Tlogokotes Batas DIY 3 2,5 3 2,5
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
29 0,06944444 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
32 Bapangsari Tlogokotes 1 0,4 1,4
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
30 0,17291666 6,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
33 Lengkong Banyuurip 1,69 1 1 3,69
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
31 0,08611111 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
34 Banyuurip Bencorejo 2,04 2,04
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
32 0,17430555 3,80
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
35 Bencorejo Angkrukketip 1 1,71 1 3,71
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
33 0,10416666 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
36 Angrukketip Ngombol 1 1,3 2,3
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
34 0,10416666 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
37 Purwodadi Bubutan 2 0,3 2,3
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
35 0,27777777 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
38 Bubutan Watukuro 5,4 1 6,4
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
36 0,14166666 3,80
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
39 Jenar Angkrukketip 1,84 1 2,84
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
37 0,42708333 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
40 Kenteng Bencorejo 9 0,75 0 - 9,75
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
38 0,10069444 6,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
41 Pendowo Jenar 0,5 1,35 1,85
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
39 0,08680555 5,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
42 Jenar Purwodadi 1,65 1,65
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
40 0,125 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
43 Doplang Mranti 2,7 0,3 3
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
41 0,05416666 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
44 Jetak Jetis 0,78 0,78
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
42 0,1875 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
45 Laban Gesing 4,3 4,3
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
43 0,12916666 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
46 Banyuasin Pagerharjo 2,06 1 3,06
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
44 0,14583333 3,50
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
47 Sendangsari Temenggungan 3,3 3,3
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
45 0,3125 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
48 Angrukketip Sangubanyu 3 1 3,3 - 7,3
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
46 0,14583333 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
49 Purwodadi Ngombol 1,3 1 1 3,3
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
47 0,10763888 5,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
50 Bubutan Gesing 2,35 2,35
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
48 0,21527777 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
51 Wunut Laban 1 2 1,7 4,7
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
49 0,19444444 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
52 Gesing Watukoro 1,8 1 1,6 2 2,4
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
50 0,0625 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
53 Gesing Jatimalang 0,9 0,9
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
51 0,19444444 4,50
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
54 Grabag Wunut 2,4 2 4,4
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
52 0,14236111 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
55 Ngombol Wunut 2,85 - 2,85
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
53 0,22916666 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
58 Ganggeng Brenggong 4,9 4,9
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
54 0,05138888 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
59 Brenggong Tlogorejo 0,74 0,74
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
55 0,07638888 10,50
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
60 Jl Tentara Pelajar 1,5 1,5
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
56 0,16666666 14,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
62 Jl Jendral sudirman 1 3 4
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
57 0,11805555 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
63 Jetis Pantai 2,5 2,5
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
58 0,30347222 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
64 Bayan Dungus 7,17 7,17
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
59 0,21736111 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
65 Kutoarjo Karangduwur 2,13 3 5,13
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
60 0,28472222 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
66 Tambakrejo Karangrejo 6 0,5 6,5
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
61 0,15972222 2,50
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
67 Sruwoh Suren 2 1,5 2 1,5
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
62 0,20833333 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
68 Tunggorono Butuh 1 2 2 5
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
63 0,125 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
69 Butuh Jamprong 1,8 1 0,2 3
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
64 0,11805555 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
70 Sruwoh Kedungsri 1 1,5 2,5
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
65 0,0625 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
71 Jamprong Sruwoh 1,3 1,3
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
66 0,12986111 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
72 Tamansari Sruwoh 3,07 3,07
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
67 0,20208333 3,50
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
73 Tamansari Sembaon 3 1,51 4,51
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
68 0,125 3,40
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
74 Tamansari Sidomulyo 2 1 3
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
69 0,09722222 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
75 Andong Jamprong 1,8 1,8
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
70 0,15833333 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
76 Butuh Kedungsri 1 1 1,48 3,48
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
71 0,13888888 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
77 Kedungsri Sidomulyo 1,8 1 2,8
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
72 0,29861111 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
78 Sidomulyo Wawar 6,7 6,7
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
73 0,10416666 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
80 Brengkol Megulung 1 1,3 2,3
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
74 0,25 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
81 Pituruh - Kesawen Megulung 5 1 6
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
75 0,09791666 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
82 Pituruh Megulung 2,2 0,01 2,21
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
76 0,23819444 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
83 Kemiri Pituruh 5,43 5,43
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
77 0,36111111 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
84 Gebang Megulung 6,85 1,55 8,4
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
78 0,19861111 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
85 Klepu Pituruh 3 1,46 4,46
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
79 0,11805555 3,60
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
86 Kedungsri Wonorejokulon 1 0,5 1 2,5
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
80 0,1875 7,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
87 Jl Urip Sumoharjo 4,3 4,3
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
81 0,21527777 10,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
88 Jl. Kyai Brengkel 3,1 2 5,1
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
82 0,22222222 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
89 Katerban Pringgowijayan 2,2 3 5,2
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
83 0,11805555 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
90 Pangenrejo Tegalrejo 1 1,5 2,5
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
84 0,16319444 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
91 Tegalrejo Plandi 1 2,55 3,55
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
85 0,17361111 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
92 Popongan Banyuurip 1 3,1 4,1
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
86 0,16666666 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
93 Guyangan Ngombol 4 4
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
87 0,18055555 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
94 Sumbersari Tanjungrejo 1,8 2 3,8
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
88 0,20833333 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
95 Kesawen Kaliglagah 4,6 4,6
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
89 0,21944444 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
96 Kaliglagah Wonosido 5,16 5,16
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
90 0,125 3,50
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
97 Sambeng Seren 2,4 0,6 3
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
91 0,08333333 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
98 Pucangagung Sambeng 1,5 0,5 2
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
92 0,19444444 3,50
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
99 Bayan Pucangagung 4,4 4,4
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
93 0,25 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
100 Bayan Sambeng 3,4 2,6 6
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
94 0,20833333 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
101 Cempedak Kemranggen 1 3 1 5
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
95 0,19444444 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
102 Pakisarum Cempedak 4,4 4,4
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
JUMLAH 0