Prakiraan Data Kondisi Jalan Kabupaten Purworejo


Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71

Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 70

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 71
No Nama Panjang
(m)
Lebar
(m)
Kecamatan Kelas No
Ruas
Awal Akhir Kondisi Permukaan Status
Baik Sedang Rusak Rusak
Berat
Aspal Batu Krikil Tanah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 0,22916666 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
2 Bener Guntur 4,4 0,5 4,9
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
2 0,25 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
3 Kaliboto Guntur 1 1 4 2 4
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
3 0,37152777 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
4 Tumbakanyar Banyuasin 7,55 1 8,55
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
4 0,13541666 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
5 Gebang Mlaran 1,75 1 2,75
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
5 0,12847222 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
6 Mlaran Winong 1,5 1,55 3,05
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
6 0,24583333 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
8 Bruno Cempedak 5,54 5,54
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
7 0,05 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
9 Loano Jetis 1,12 1,12
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
8 0,20833333 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
10 Purworejo Loano 1 2 2 5
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
9 0,20138888 5,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
11 Bagelen Soko 4,5 4,5
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
10 0,09722222 3,50
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
12 Pandanrejo Bts. DIY 2,2 2,2
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
11 0,25 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
13 Karangduwur Winong 6 - 6
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
12 0,17222222 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
14 Gintungan Gebang 4,08 4,08
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
13 0,11527777 3,80
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
15 Doplang Sucen 2,36 0,1 2,46
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
14 0,36805555 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
17 Karangrejo Tridadi 8,5 4,4 4,1
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
15 0,19791666 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
18 Sawit Krandegan 4,45 2,05 2,4
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
16 0,23611111 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
19 Kluwung Kedungpomahan 5,4 5,4
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
17 0,15277777 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
20 Cangkrep Kemanukan 3,1 0,3 3,4
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
18 0,25 3,50
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
21 Kaliharjo Somongari 3 2 1 6
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
19 0,20833333 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
22 Kemanukan Somongari 3,9 0,7 4,6
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
20 0,16666666 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
23 Somongari Jatirejo 3,6 - - 3,6
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
21 0,17361111 3,50
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
24 S o ko Semagung 3,7 3,7
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
22 0,10069444 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
25 Kemanukan Soko 1,25 1 2,25
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
23 0,07638888 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
26 Krendetan Somorejo 1,5 1,5
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
24 0,1875 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
27 Somorejo Tepus 1 3,3 1 3,3
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
25 0,14930555 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
28 Seren Winong 2,95 2,95
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
26 0,05902777 3,0
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
29 Somorejo Tlogokotes 0,85 0,85
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
27 0,0625 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
30 Semawung Tlogokotes 1,3 1,3
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
28 0,24305555 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
31 Tlogokotes Batas DIY 3 2,5 3 2,5
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
29 0,06944444 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
32 Bapangsari Tlogokotes 1 0,4 1,4
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
30 0,17291666 6,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
33 Lengkong Banyuurip 1,69 1 1 3,69
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
31 0,08611111 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
34 Banyuurip Bencorejo 2,04 2,04
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
32 0,17430555 3,80
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
35 Bencorejo Angkrukketip 1 1,71 1 3,71
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
33 0,10416666 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
36 Angrukketip Ngombol 1 1,3 2,3
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
34 0,10416666 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
37 Purwodadi Bubutan 2 0,3 2,3
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
35 0,27777777 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
38 Bubutan Watukuro 5,4 1 6,4
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
36 0,14166666 3,80
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
39 Jenar Angkrukketip 1,84 1 2,84
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
37 0,42708333 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
40 Kenteng Bencorejo 9 0,75 0 - 9,75
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
38 0,10069444 6,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
41 Pendowo Jenar 0,5 1,35 1,85
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
39 0,08680555 5,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
42 Jenar Purwodadi 1,65 1,65
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
40 0,125 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
43 Doplang Mranti 2,7 0,3 3
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
41 0,05416666 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
44 Jetak Jetis 0,78 0,78
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
42 0,1875 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
45 Laban Gesing 4,3 4,3
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
43 0,12916666 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
46 Banyuasin Pagerharjo 2,06 1 3,06
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
44 0,14583333 3,50
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
47 Sendangsari Temenggungan 3,3 3,3
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
45 0,3125 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
48 Angrukketip Sangubanyu 3 1 3,3 - 7,3
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
46 0,14583333 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
49 Purwodadi Ngombol 1,3 1 1 3,3
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
47 0,10763888 5,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
50 Bubutan Gesing 2,35 2,35
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
48 0,21527777 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
51 Wunut Laban 1 2 1,7 4,7
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
49 0,19444444 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
52 Gesing Watukoro 1,8 1 1,6 2 2,4
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
50 0,0625 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
53 Gesing Jatimalang 0,9 0,9
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
51 0,19444444 4,50
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
54 Grabag Wunut 2,4 2 4,4
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
52 0,14236111 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
55 Ngombol Wunut 2,85 - 2,85
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
53 0,22916666 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
58 Ganggeng Brenggong 4,9 4,9
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
54 0,05138888 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
59 Brenggong Tlogorejo 0,74 0,74
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
55 0,07638888 10,50
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
60 Jl Tentara Pelajar 1,5 1,5
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
56 0,16666666 14,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
62 Jl Jendral sudirman 1 3 4
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
57 0,11805555 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
63 Jetis Pantai 2,5 2,5
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
58 0,30347222 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
64 Bayan Dungus 7,17 7,17
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
59 0,21736111 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
65 Kutoarjo Karangduwur 2,13 3 5,13
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
60 0,28472222 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
66 Tambakrejo Karangrejo 6 0,5 6,5
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
61 0,15972222 2,50
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
67 Sruwoh Suren 2 1,5 2 1,5
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
62 0,20833333 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
68 Tunggorono Butuh 1 2 2 5
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
63 0,125 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
69 Butuh Jamprong 1,8 1 0,2 3
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
64 0,11805555 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
70 Sruwoh Kedungsri 1 1,5 2,5
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
65 0,0625 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
71 Jamprong Sruwoh 1,3 1,3
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
66 0,12986111 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
72 Tamansari Sruwoh 3,07 3,07
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
67 0,20208333 3,50
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
73 Tamansari Sembaon 3 1,51 4,51
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
68 0,125 3,40
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
74 Tamansari Sidomulyo 2 1 3
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
69 0,09722222 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
75 Andong Jamprong 1,8 1,8
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
70 0,15833333 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
76 Butuh Kedungsri 1 1 1,48 3,48
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
71 0,13888888 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
77 Kedungsri Sidomulyo 1,8 1 2,8
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
72 0,29861111 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
78 Sidomulyo Wawar 6,7 6,7
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
73 0,10416666 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
80 Brengkol Megulung 1 1,3 2,3
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
74 0,25 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
81 Pituruh - Kesawen Megulung 5 1 6
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
75 0,09791666 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
82 Pituruh Megulung 2,2 0,01 2,21
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
76 0,23819444 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
83 Kemiri Pituruh 5,43 5,43
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
77 0,36111111 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
84 Gebang Megulung 6,85 1,55 8,4
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
78 0,19861111 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
85 Klepu Pituruh 3 1,46 4,46
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
79 0,11805555 3,60
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
86 Kedungsri Wonorejokulon 1 0,5 1 2,5
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
80 0,1875 7,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
87 Jl Urip Sumoharjo 4,3 4,3
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
81 0,21527777 10,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
88 Jl. Kyai Brengkel 3,1 2 5,1
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
82 0,22222222 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
89 Katerban Pringgowijayan 2,2 3 5,2
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
83 0,11805555 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
90 Pangenrejo Tegalrejo 1 1,5 2,5
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
84 0,16319444 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
91 Tegalrejo Plandi 1 2,55 3,55
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
85 0,17361111 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
92 Popongan Banyuurip 1 3,1 4,1
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
86 0,16666666 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
93 Guyangan Ngombol 4 4
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
87 0,18055555 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
94 Sumbersari Tanjungrejo 1,8 2 3,8
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
88 0,20833333 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
95 Kesawen Kaliglagah 4,6 4,6
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
89 0,21944444 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
96 Kaliglagah Wonosido 5,16 5,16
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
90 0,125 3,50
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
97 Sambeng Seren 2,4 0,6 3
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
91 0,08333333 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
98 Pucangagung Sambeng 1,5 0,5 2
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
92 0,19444444 3,50
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
99 Bayan Pucangagung 4,4 4,4
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
93 0,25 4,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
100 Bayan Sambeng 3,4 2,6 6
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
94 0,20833333 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
101 Cempedak Kemranggen 1 3 1 5
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
95 0,19444444 3,00
Notice: Undefined index: id_kecamatan in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 80

Notice: Undefined index: kelas in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 81
102 Pakisarum Cempedak 4,4 4,4
Notice: Undefined index: status in /home/simdalpu/public_html/jalan_kabupaten.php on line 93
JUMLAH 0